Plener FGT – prace

Miałem wielką przyjemność ponownie po latach brać udział w fotograficznym plenerze funkcjonującym w ramach FGT Ostrowiec/Artforum. Uczestników fotografujących nie zgłosiło się dużo, ale kilkuosobowa grupa fotografów mająca do dyspozycji dwie modelki i trochę wyobraźni może wygenerować bardzo sympatyczne wizje. 🙂 Jakie były moje.. ? Niżej przedstawiam moje prace z tego pleneru…

(ArS 2014)

ARS 9250s Plener FGT   prace

ARS 9014s Plener FGT   prace

ARS 9065s Plener FGT   prace   ARS 9176s Plener FGT   prace   ARS 9028s Plener FGT   prace

więcej materiału z tej sesji znajdziecie na www.arekpekalski.pl

Leave a Comment